Sk豉d Rady Miejskiej arrow Plan pracy Rady Miejskiej
Drukuj

Harmonogram sesji Rady Miejskiej na I pó逗ocze 2017 roku


1.    31.01.2017 roku godz:  8:00
2.    23.02.2017 roku godz : 8:00
3.    30.03.2017 roku godz : 8:00
4.    27.04.2017 roku godz : 8:00
5.    25.05.2017 roku godz : 8:00
6.    29.06.2017 roku godz : 8:00


Plan pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2017 rok   

Stycze
1.    Informacja o stanie bezpiecze雟twa i porz康ku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2016 rok.
Luty
1.    Informacja o dzia豉lno軼i instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2016.
2.    Informacja o dzia豉lno軼i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 2016 rok.
Marzec
1.  Funkcjonowanie jednostek pracuj帷ych na rzecz rolników w zakresie dop豉t- ARiMR, ODR oraz zaopatrzenia rentowego i emerytalnego- KRUS.
2.    Informacja z funkcjonowania krytej p造walni „Fregata” w Kolbuszowej.
Kwiecie
1. Wspó逍raca gminy w realizacji zada w zakresie kultury fizycznej i turystyki z Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej  oraz klubami sportowymi, klubami turystycznymi dzia豉j帷ymi na terenie gminy Kolbuszowa.
Maj
1.    Informacja z dzia豉lno軼i PUP w Kolbuszowej.
2.    Sprawozdanie z realizacji bud瞠tu gminy za 2016 rok.
3.    Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej za 2016 rok.
Czerwiec
1.    Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzysze do organizacji wypoczynku letniego dzieci i m這dzie篡.
Lipiec- przerwa urlopowa.
Sierpie
1.    Stan przygotowania placówek o鈍iatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
2.    Informacja o realizacji zada o鈍iatowych w roku szkolnym 2016/2017 w placówkach prowadzonych przez gmin Kolbuszowa
3.    Informacja o wykonaniu bud瞠tu gminy Kolbuszowa za I pó逗ocze 2017 roku.
Wrzesie
1.    Za這瞠nia do bud瞠tu gminy Kolbuszowa na rok 2018 (wnioski Komisji sta造ch).
2.    Informacja o dzia豉lno軼i M-GOPS w Kolbuszowej.
Pa寮ziernik
1.    Informacja z dzia豉lno軼i MRM w Kolbuszowej.
2.    Uchwalenie stawek podatków lokalnych na rok 2018.
3.    Funkcjonowanie placówek s逝瘺y zdrowia na terenie gminy Kolbuszowa.
Listopad
1.    Ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie 軼ieków na rok 2018.
2.    Informacja o wspó逍racy z zagranic Miasta i Gminy Kolbuszowa.
Grudzie
1.    Informacja o dzia豉lno軼i Gminnej Komisji Rozwi您ywania Problemów Alkoholowych.
2.    Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
3.    Plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.