Skład Rady Miejskiej arrow Skład Komisji Stałych
Drukuj
Komisje Stałe Rady Miejskiej
Komisja Rewizyjna

Wiktor Bronisław- Przewodniczący Komisji

Partyka Grzegorz-Z-ca Przewodniczącego

Augustyn Michał
Dragan Julian
Kłoda Julian
Michno Paweł
Opaliński Marek
 

 
Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej

Rumak Stanisław- Przewodniczący Komisji

Wiktor Bronisław- Z-ca Przewodniczącego


Dworak Stanisław
Fryc Jan
Halat Grażyna
Kluza Krzysztof
Maziarz Grażyna
Ocimek Dariusz
Rybicki Józef

 
Komisja Oświaty, Kultur, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia

Michno Paweł- Przewodniczący Komisji

Panek Piotr- Z-ca Przewodniczącego

Długosz Stanisław
Dragan Julian
Fryc Jan
Kłoda Julian
Partyka Grzegorz
Rumak Stanisław
 

 
Komisja Mandatowo- Regulaminowo- Samorządowa

Rybicki Józef- Przewodniczący Komisji

Halat Grażyna- Z-ca Przewodniczącego

Augustyn Michał
Długosz Stanisław
Macheta Waldemar
Mazur Stanisław
Ocimek Dariusz 

 

 
Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia

Opaliński Marek- Przewodniczący Komisji

Maziarz Grażyna-Z-ca Przewodniczącego

Dworak Stanisław
Fryc Józef
Macheta Waldemar
Mazur Stanisław
Panek Piotr